En obrir el quadern ens trobem la pista principal. Sembla que en Pierre va trobar i dibuixar una estela discoïdal, tot i que dempeus, trencada en cinc peces. Al seu costat, una inscripció en caràcters estranys i algunes paraules esparses: pinya, ganxo, ocell, peix i llorer.

Les esteles discoïdals són senyals antics. Es tracta de peces de pedra en forma de disc, tallades i amb un peu. Són fites commemoratives, votives, biogràfiques, frontereres o monuments funeraris encarats al sol on es gravaven símbols i inscripcions.

Pel que sembla, en Pierre relaciona aquesta troballa amb algun misteri càtar i va apuntant en les pàgines següents les seves indagacions als indrets on va arribant i les troballes que fa en la cerca del seu tresor.

Seguim llegint els capítols del quadern?